>170023040 MHSVFNRSNEVIETLRDYIDRKLTIYDSPKYTYMVINKKNPGDIFIVTSYPNEWAELYTNNNYQNIDPVVLIAFRRFSPFSWDENITVLSELKLSKIFTLSKKYNIVNGFTFVLHDTMNNLAMLSLIMDDSALNGVESRVLNDRDRLQMLLIETHEKMLTLSQRNMNIQERQGKGMPGKAILSPRENEVLYWASMGKTYQEIAIITNITPRTVKYHIGNVVKKLGVINAKQAIGLGVELEIIKPILA