>241205778 MVTILRDDGAEIYETKGGITVTRQRRAIPYGDAVSSYVDKLDERRGAVFSSNYEYPGRYTRWDTAVVDPPLGISSFGRDVWIEAYNERGEVILGFVIERLKTVSDIVLGASSARRLDLTVKTPDRVFTEEERSKMPTVFTVLRAVTDLFYSQADASLGFYGAFGYDIAFQFDAINLKLTRPSDQRDMVLYLPDEILVVDNYSAKAWVDRYDFEKGGVSTEGKAQDIAAEPFKHTDAIPPKSDHRPGEYAELVTKAKESFRKGDLFEVVPGQKFMERCDSKPSDISKRLKAINPSPYSFFINLGHQEYLVGASPEMFVRVSGRRIETCPISGTIKRGDDPIADSEQILKLLNSKKDESELTMCSDVDRNDKSRVCEPGSVKVIGRRQIEMYSRLIHTVDHIEGRLRDDMDAFDGFLSHAWAVTVTGAPKLWAMRFIESHEKSPRAWYGGAIGMVGFNGDMNTGLTLRTVRIKDGIAEVRAGATLLNDSIPDEEEAETELKASAMLSAIRDAKTGNSGRVQRDVAGVGKGVSILLVDHEDSFVHTLANYFRQTGATVSTVRTPVPEEIFDRLNPDLVVLSPGPGTPKDFDCKATIKKARARNLPIFGVCLGLQALAEAYGGELRHLAVPMHGKPSRIRVLEPGIVFSGLAKEVTVGRYHSIFADPSTLPREFIITAESDDGTIMGIEHAKEPIAAVQFHPESIMTLGGDAGMRMIENVVAHLARKVKTKAA