>241205790 MAKLYFNYSTMNAGKSTMLLQASYNYQERGMRTVQLIAAFDERAGRGVIGSRIGLEASAIPFEPHEDLFRLVATLSGDGAPISCIFVDEAHFMTPVHVWQLARVVDRLGIPVMVYGLRTDFQGKLFPASQELLAIADEMREVRTICHCGRKATMVVRLDAKGKVLHEGAQIDVGGNEKYVSLCRRHWDDAMNGAWIAEPV