>241518230 MRRATYLAALGCAWVVVFATNEAKAQSMTANEAKGANLSGKWRGGTGLVTKGADGKVIFLFGETQPSVVCSPLQVCDIELQGGEVVRDVLVGDTVRWKVEPATSGAAGGQAIHLIVKPSEPGLVTSMVVTTSRRTYHIQLKSHTSQYMARVGFDYPEDVSSKLADVNARLEAGRTPGAGVPSEQLTFAYSVSGKASWKPMRVYSDGLKTYIQFPRSIAGQDAPVLFVVSGGQNRVVNYRMKNDMMVVDYNIDRAVLISGVGKHKQKITIRRGG