>241518243 MLTKIRLRAVQHASNVCGDIEGFDFNDYDADDVAAVRKFWLQYGVVRFKKAGITDAQQVQFSRHFGEFVIHPKQLQEGGHPTHPEILVISNAMKDGKPSGAMGNSEATWHTDTWFYERPPAGAILRAVAVPPSGGDTYFLSTYIAYDTLPAPLKNAVDGRQIFFQNVYDKTGKLRLGKSTPKSQDFREWSGIVHPLVRTHGETGRKALYLGGTTEGAWIVGMSRDESDALLAELWDHTTNTKHIFVQQWDEGDIMMWDNRCTMHRRDSFDPASIRIMHRTTTSGERPV