>56695285 MALDTDSGIASYAAPEKDLYEMGEIPPMGFVPKKMYAWAIRKERHGDPDTAMQVEVVDVPTLDSHEVLVLVMAAGVNYNGVWASKGVPISPFDGHGQPYHIAGSDASGIVWAVGDKVKRWKVGDEVVIHCNQDDGDDEHCNGGDPMYSPSQRIWGYETPDGSFAQFTNVQAQQLMPRPKHLTWEEAACYTLTLATAYRMLFGHEPHDLKPGQNVLVWGASGGLGSYAIQLINTAGANAIGVISDESKRQFVMDLGAKGVINRKDFNCWGQLPTVNTPEYAEWFKEARKFGKAIWDITGKGVNVDMVFEHPGESTFPVSTFVVKKGGMVVICAGTSGYNLTFDVRYMWMHQKRLQGSHFAHLKQAMAANQLMVERRLDPCMSEVFTWADLPEAHMKMMRNEHKPGNMSVLVQSPRTGLRTLEEVLDARG