>59714103 MNFGLFFLNFQKNGITSEETLNCMVDTVTLIDSDDYHFDSAFVCEHHFSRNGIVGAPITAAGFLLGLTNRLRIGSLNQVITTHHPVRVAEEVGVLDQMSEGRFVLGFSDCENDFEMEFFKRHIPSRQQQFEACYDVINEALTTGYCHPQNDFYNFPKISVHPHCYSENGPKQYVLATSKEVVKWAAKKALSLIFKWDDNLEVKERYAVLYNKTAQQYGVDISDVDHQLTVIVNLNTDKNTAQEEVREYLKGYITETYPHISRDEKINCIIEENAVGTHNDYYESTKLAVEKTGAKNILLSFESMNDINDVKDIIDMLNQKIEKNLP