>59714114 MSDTLLKVQTYSGVNDQHLRNVHIYAPSIIWVKSGIKRVIQGTENYDIDAQLWLLTAANQDLSFINKPAKDHFYSVQICFLFPPTPEMIEESKENRRRHEHLNAIKVSSTLAYGFSLLIEMSSQNLSSNVQKHHLFAFYQQLVEVGALHVLFSESHDSLQNKLSAYFSKDPAENYQLDEVSHAFSMSRATLIRRLNQDGTNFRTVLANVRMSHALSLMQERKQSQLDLALQCGYQSETRFSQRFHQQFGITPKQYMKTVSY